SCM – čo je to?

So skratkou SCM sa stretávame v oblasti riadenia firiem. Skratka vznikla z prvých písmen termínu Supply Chain Management. Čo to znamená?

Supply Chain Management môžeme preložiť ako riadenie alebo manažment dodávateľského či zásobovacieho reťazca. Zahŕňa plánovanie, rozvrhovanie a časovú organizáciu celého zásobovania. Supply Chain Management sa dá čiastočne zrovnávať s logistikou, pretože v oboch prípadoch ide o efektivitu riadenia, pričom sa SCM zameriava najmä na zásobovací reťazec. Rovnako je však cieľom vytvorenie takého reťazca, ktorý zabezpečí dokonalé uspokojenie potrieb zákazníka (a tým zabezpečenie spätného zisku pre firmu).

SCM je pritom veľmi úzko spojený s informačno-komunikačnými technológiami (v skratke ICT). SCM je totiž založený na mnohých operáciách, analýzach a spôsoboch riadenia, k výkonu ktorých je potrebný čo najlepšie vyvinutý software. Úlohou kvalitného systému (či v dnešnej dobe už aj úlohou mnohých aplikácií) je umožniť efektívnu komunikáciu medzi jednotlivými zložkami celého zásobovacieho reťazca. Pod týmito zložkami v Supply Chain Management rozumieme všetkých, od dodávateľa, až po zákazníka (teda, trošku konkrétnejšie, dodávateľa, výrobcu, distribútora, predajcu i zákazníka).

Kvalitný Supply Chain Management by vám teda mal pomôcť uspokojiť potreby vašich zákazníkov, prípadne prilákať nových klientov, čo by malo mať za následok stále vyšší zisk vašej spoločnosti. Ak u vás náhodou niekedy viazne váš zásobovací reťazec, existuje aj logistická technológia Quick Response. Pokiaľ teda chcete zefektívniť procesy ohľadom logistiky, rozhodne sa obráťte na Supply Chain Management odborníka, ktorý vám vašu firmu pomôže rozbehnúť naplno.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *