Hry na počítač – Benefity, o ktorých ste možno nevedeli

Osobné počítače a počítačové hry si dokázali získať veľké publikum a zároveň sa voči nim vyformovali celé plejády rozličných názorov. Jedným z nich je aj presvedčenie, že hranie počítačových hier predstavuje stratu času, pričom väčšina ľudí prehliada možné benefity tejto aktivity.

Benefity hrania na počítači

Samozrejme, že príslušné hranie môže v sebe skrývať aj negatívne stránky, avšak pokiaľ užívateľ používa počítač a nedovolí počítaču, aby používal daného užívateľa, jedná sa o veľmi efektívnu a prospešnú technológiu. Poďme sa spoločne pozrieť na to, prečo gaming nemusí byť nevyhnutne negatívnou záležitosťou.

Hranie a zdravie

Niet pochýb, že používanie počítača, hranie, sledovanie monitoru vplýva na zdravie človeka. Bolo preukázané (publikovanou štúdiou na portáli Frontiers in Psycholog), že niektoré video hry môžu zlepšiť náladu jedinca a zároveň zlepšiť srdečný tep, čo je priamo napojené na zmiernenie stresu. Aj preto sa v súčasnosti hranie počítačových hier používa, ako forma terapie pri liečení pacientov. 

Okrem toho je taktiež preukázané (prostredníctvom štúdie redakcie Live Science), že pokiaľ nehráte na počítači nadmerné množstvo času a nesedíte príliš blízko k monitoru, táto aktivita prinesie zlepšenie vášho zraku, zlepšenie orientovania v priestore ako aj zlepšenie vnímania a kritického rozlišovania detailov.

Okrem fyzických prejavov bolo dokázané, že hranie počítačových hier má prínosné účinky aj v oblasti mentálneho zdravia. Niektoré deti majú problémy s tým zapadnúť do spoločnosti, vytvárať si priateľstvá a podobne. Hranie počítačových hier je trendom posledných desaťročí, ktorý pomáha deťom nadväzovať online priateľstvá, kontakty a zároveň im poskytuje predmety na konverzácie v škole a v bežnom živote

Sú to naozaj iba hry? Kariérne možnosti!

V rámci tohto článku bolo spomenuté, že jedným z argumentov v otázke hrania je, že sa jedná iba o stratu času. Najmä v posledných rokoch sa však ukázalo, že tomu tak vôbec nie je. S narastajúcou popularitou youtuberov, streamerov a hlavne e-športu, bolo dokázané, že z „obyčajného“ hrania hier sa dá pretransformovať na profesionálnu kariéru, ktorá v sebe skrýva slušné finančné ohodnotenia. Samozrejme, že na takúto činnosť je nutná počiatočná investícia vo forme príslušnej PC zostavy, avšak vďaka neustálemu progresu technológií sa dnešné hráčske PC pohybujú v dostupnejších cenových hladinách ako tomu bolo v minulosti.

Kariérne možností sú bohaté, čo dokazuje aj prítomný masívny dopyt po profesiách súvisiacich so softvérom (programovanie hier) a hardwarom (oprava PC, montáž) počítačov.